Esoccer Battle - 8 mins play - Villarreal (Hermanito) Esports v Bayer 04 (Zyen) Esports 2024-04-03 17:02:00

Notes:

Score: 1 - 2, Corner: 5 - 1