Esoccer Battle - 8 mins play - Roma (Boki) Esports v Bayer 04 (Zyen) Esports 2024-04-03 18:38:00

Notes:

Score: 2 - 2, Corner: 2 - 1