Esoccer Battle - 8 mins play - RB Leipzig (Izzy) Esports v Eintracht (Jekos) Esports 2024-05-14 16:24:00

Notes:

Score: 2 - 0, Corner: 1 - 2