Esoccer Battle - 8 mins play - RB Leipzig (Elmagico) Esports v Dortmund (Izzy) Esports 2024-04-03 16:36:00

Notes:

Score: 0 - 2, Corner: 0 - 4