Esoccer Battle - 8 mins play - Man Utd (Boki) Esports v Arsenal (Zyen) Esports 2024-04-03 20:58:00

Notes:

Score: 1 - 0, Corner: 2 - 0