Esoccer Battle - 8 mins play - Inter (Hermanito) Esports v Sevilla (Zyen) Esports 2024-04-03 14:52:00

Notes:

Score: 0 - 0, Corner: 0 - 0