Esoccer Battle - 8 mins play - Eintracht (Daca) Esports v Dortmund (Izzy) Esports 2024-04-03 16:12:00

Notes:

Score: 1 - 2, Corner: 0 - 0