Esoccer Battle - 8 mins play - Dortmund (Izzy) Esports v Bayer 04 (Jekos) Esports 2024-04-03 16:24:00

Notes:

Score: 2 - 2, Corner: 0 - 2