Esoccer Battle - 8 mins play - Bayer 04 (Zyen) Esports v Villarreal (Hermanito) Esports 2024-04-03 18:02:00

Notes:

Score: 1 - 3, Corner: 0 - 2