Esoccer Battle - 8 mins play - Bayer 04 (Jekos) Esports v Dortmund (Izzy) Esports 2024-04-03 15:24:00

Notes:

Score: 1 - 1, Corner: 1 - 0