Germany Bundesliga I - [1] Bayern Munich v Hamburg [17] 2018-03-10 14:30:00

Notes:


Score: 6 - 0, Corner: 11 - 1