Germany Bundesliga I - [9] Augsburg v Hamburg [17] 2018-01-13 14:30:00

Notes:


Score: 1 - 0, Corner: 6 - 4