Germany Bundesliga I - [16] SC Freiburg v Hamburg [15] 2017-12-01 19:30:00

Notes:


Score: 0 - 0, Corner: 7 - 5