Germany Bundesliga I - [6] Schalke v Hamburg [15] 2017-11-19 14:30:00

Notes:


Score: 2 - 0, Corner: 7 - 6