Germany Bundesliga I - [15] Hamburg v Bayern Munich [2] 2017-10-21 17:30:00

Notes:


Score: 0 - 1, Corner: 7 - 7