Germany Bundesliga I - [16] Hamburg v Wolfsburg [15] 2017-05-20 14:30:00

Notes:


Score: 2 - 1, Corner: 2 - 8