Germany Bundesliga I - Wolfsburg v Hamburg 2014-11-09 14:30:00

Notes:


Score: 2 - 0, Corner: 2 - 1