Bet365 Asian Handicap
Home Handicap Away Time
Home Handicap Away Time
1xBet Asian Handicap
Home Handicap Away Handicap Handicap Time
- N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. 01-25 12:57
- N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. 01-25 12:16
- N.A. -3 N.A. N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. 01-25 10:56
- N.A. -3 N.A. N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. 01-25 10:16
- N.A. -3 N.A. N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. 01-25 09:55
- N.A. -3 N.A. N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. 01-25 07:52
- N.A. -3 N.A. N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. 01-25 07:11
- N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. 01-25 06:37
- N.A. -2.75 N.A. N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. 01-25 06:11
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-25 05:09
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-25 02:58
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-25 02:48
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-24 21:54
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-24 20:13
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-24 18:50
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-24 18:09
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2.25 N.A. N.A. -2 N.A. 01-24 16:47
- N.A. -2.5 N.A. N.A. -2 N.A. N.A. -1.5 N.A. 01-24 16:28
- N.A. N.A. N.A. -2.5 N.A. N.A. 0 N.A. 01-24 16:08
- N.A. N.A. N.A. -2.5 N.A. N.A. 0 N.A. 01-24 15:48
- N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. 01-24 15:27
- N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. 01-24 15:07
- N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. 01-24 14:47
Bet365 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- 1.167 7.000 9.000 01-25 02:45
   
   
   
   
   
   
- 1.200 6.500 8.000 01-24 14:09
1xBet 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
- N.A. N.A. N.A. 01-25 12:57
- N.A. N.A. N.A. 01-25 12:16
- N.A. N.A. N.A. 01-25 10:56
- N.A. N.A. N.A. 01-25 10:16
- N.A. N.A. N.A. 01-25 09:55
- N.A. N.A. N.A. 01-25 07:52
- N.A. N.A. N.A. 01-25 07:11
- N.A. N.A. N.A. 01-25 06:37
- N.A. N.A. N.A. 01-25 06:11
- N.A. N.A. N.A. 01-25 05:09
- N.A. N.A. N.A. 01-25 02:58
- N.A. N.A. N.A. 01-25 02:48
   
- N.A. N.A. N.A. 01-24 21:54
- N.A. N.A. N.A. 01-24 20:13
- N.A. N.A. N.A. 01-24 18:50
- N.A. N.A. N.A. 01-24 18:09
- N.A. N.A. N.A. 01-24 16:47
- N.A. N.A. N.A. 01-24 14:47
Bet365 Goals
Over goals Under Time
Over goals Under Time
1xBet Goals
Home Handicap Away Handicap Handicap Time
- N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. 01-25 12:57
- N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. N.A. 5 N.A. 01-25 12:16
- N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. N.A. 5 N.A. 01-25 10:56
- N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. N.A. 5 N.A. 01-25 10:16
- N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. N.A. 5 N.A. 01-25 09:55
- N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. 01-25 07:52
- N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. 01-25 06:37
- N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. N.A. 4.75 N.A. 01-25 06:11
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-25 05:09
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-25 02:58
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-25 02:48
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-24 21:54
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-24 20:13
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-24 18:50
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-24 18:09
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.25 N.A. N.A. 4.5 N.A. 01-24 16:47
- N.A. 4 N.A. N.A. 4.5 N.A. N.A. 5 N.A. 01-24 16:28
- N.A. 2.5 N.A. N.A. 4.5 N.A. N.A. N.A. 01-24 16:08
- N.A. 2.5 N.A. N.A. 4.5 N.A. N.A. N.A. 01-24 15:48
- N.A. N.A. N.A. 2.5 N.A. N.A. N.A. 01-24 15:27
- N.A. N.A. N.A. 2.5 N.A. N.A. N.A. 01-24 15:07
- N.A. N.A. N.A. 2.5 N.A. N.A. N.A. 01-24 14:47