Germany Bundesliga I - [13] Wolfsburg v Hamburg [16] 2017-01-21 14:30:00

Notes:


Score: 1 - 0, Corner: 5 - 3