Germany Bundesliga I - [15] Schalke v Bayern Munich [1] 2016-09-09 19:30:00

Notes:


Score: 0 - 2, Corner: 2 - 7