Germany Bundesliga I - [8] Hamburg v Mainz [9] 2015-12-05 14:30:00

Notes:


Score: 1 - 3, Corner: 2 - 3