Germany Bundesliga II - Hamburg v Nurnberg 2023-03-04 12:00:00

Notes:


Score: 3 - 0, Corner: 4 - 4