Esoccer Battle - 8 mins play - Wolfsburg (Serenity) Esports v Eintracht (Kinshiki) Esports 2024-05-14 02:28:00

Notes:

Score: 1 - 1, Corner: 1 - 2