Esoccer Battle - 8 mins play - Wolfsburg (Flamingo) Esports v Dortmund (Izzy) Esports 2024-04-03 15:00:00

Notes:

Score: 0 - 0, Corner: 1 - 1