Esoccer Battle - 8 mins play - RB Leipzig (Izzy) Esports v Dortmund (Flamingo) Esports 2024-05-14 16:00:00

Notes:

Score: 0 - 0, Corner: 0 - 1