Esoccer Battle - 8 mins play - Man Utd (Boki) Esports v Man City (Hermanito) Esports 2024-04-03 19:10:00

Notes:

Score: 3 - 1, Corner: 1 - 4