Esoccer Battle - 8 mins play - Man City (Hermanito) Esports v Man Utd (Boki) Esports 2024-04-03 20:10:00

Notes:

Score: 2 - 0, Corner: 1 - 0