Esoccer Battle - 8 mins play - Eintracht (Kinshiki) Esports v Wolfsburg (Serenity) Esports 2024-05-14 03:28:00

Notes:

Score: 2 - 0, Corner: 4 - 0