Esoccer Battle - 8 mins play - Eintracht (Honey) Esports v RB Leipzig (Bronyn) Esports 2023-11-21 02:48:00

Notes:

Score: 0 - 1, Corner: 0 - 1