Esoccer Battle - 8 mins play - Dortmund (Sava) Esports v Bayer 04 (Menez) Esports 2024-05-16 01:52:00

Notes:

Score: 0 - 2, Corner: 0 - 4