Esoccer Battle - 8 mins play - Dortmund (Kodak) Esports v Napoli (Kray) Esports 2024-05-15 00:28:00

Notes:

Score: 1 - 2, Corner: 2 - 0