Esoccer Battle - 8 mins play - Dortmund (Izzy) Esports v Wolfsburg (Flamingo) Esports 2024-04-03 16:00:00

Notes:

Score: 0 - 0, Corner: 0 - 0