Esoccer Battle - 8 mins play - Dortmund (Izzy) Esports v RB Leipzig (Elmagico) Esports 2024-04-03 15:36:00

Notes:

Score: 1 - 0, Corner: 0 - 1