Esoccer Battle - 8 mins play - Dortmund (Izzy) Esports v Eintracht (Daca) Esports 2024-04-03 15:12:00

Notes:

Score: 3 - 3, Corner: 0 - 0