USA USL Championship - Birmingham Legion FC v Charleston Battery 2024-05-16 01:00:00

Notes:

Score: 0 - 1, Corner: 6 - 3