Esoccer Battle - 8 mins play - Bayer 04 (Zyen) Esports v Roma (Boki) Esports 2024-04-03 17:38:00

Notes:

Score: 4 - 4, Corner: 2 - 0