Esoccer Battle - 8 mins play - Bayer 04 (Simaponika) Esports v Wolfsburg (Serenity) Esports 2024-05-14 02:16:00

Notes:

Score: 3 - 2, Corner: 3 - 0